<
< 3LTEMSQ5');

***Η υπερχολερυθριναιμία είναι το συχνότερο πρόβλημα της νεογνικής ηλικίας που απαιτεί ιατρική παρέμβαση προς αποφυγή της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας και του πυρηνικού ικτέρου που μπορεί έστω και σπάνια να προκληθεί. Οι κατευθυντήριες οδηγίες(Κ.Ο.) για τον χειρισμό του νεογνικού ικτέρου διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων χωρών. Τα τελευταία χρόνια και παρά την ύπαρξη στην Διεθνή βιβλιογραφία (και την Ελληνική) Κ.Ο. παρατηρήθηκε μια τάση ΄΄υπερθεραπείας΄΄ των ικτερικών νεογνών με βασική δικαιολογία τον ΄΄φόβο ανόδου της χολερυθρίνης΄΄ και της εσφαλμένης άποψης ότι ΄΄η προφυλακτική χορήγηση φωτοθεραπείας΄΄ μπορεί να βελτιώσει την τελική έκβαση κάτι που όμως δεν φάνηκε να ισχύει. Μια μελέτη έρχεται να σημειώσει την ανάγκη καθιέρωσης μεθόδων και ΄΄εργαλείων΄΄ για καθολική μέτρηση και καταγραφή των δεδομένων θεραπείας σε κάθε νεογέννητο για την αποφυγή πιθανών ανεπιθύμητων εκβάσεων σε βρέφη που υποβλήθηκαν σε ΦΘ . Δρ. Ν.Κονναρής

Η φωτοθεραπεία (ΦΘ) για την θεραπεία του νεογνικού ικτέρου στα νεογνά έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει την αφαιμαξομετάγγιση ως θεραπεία. Περίπου το 5% έως 7,5% των τελειόμηνων νεογνών υποβάλλονται σε θεραπεία για αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης με ΦΘ (PT). Η ΦΘ μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα χολερυθρίνης ορού χωρίς εμφανείς άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι παιδίατροι εργάζονται με την υπόθεση ότι η ΦΘ είναι ασφαλής. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί η ΦΘ, σε αντίθεση με άλλες ιατρικές θεραπείες που χορηγούνται σε νοσοκομεία, αποκλίνει από την καθιερωμένη πρακτική της μέτρησης της δόσης και της τήρησης αρχείων. Το τεκμήριο ασφάλειας σχετικά με την ΦΘ έρχεται σε αντίθεση και με ένα άλλο αξίωμα της ιατρικής, ότι δηλαδή δεν υπάρχει θεραπεία χωρίς παρενέργειες. Ωστόσο, αρκετές μελέτες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων εκβάσεων σε βρέφη που υποβλήθηκαν σε ΦΘ όπως αυξημένο κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων σε παιδιά που είχαν έλαβαν ΦΘ ως νεογέννητα, βλάβη του DNA σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος , δυνητική συσχέτιση μεταξύ της φωτοθεραπείας και της ανάπτυξης νεκρωτικής εντεροκολίτιδας σε βρέφη με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης και η επιθετική θεραπεία είχε υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, «αν και όχι σημαντικά». Σε αυτές τις μελέτες φάνηκε οτι το αίτιο των πιθ. παρενεργειών δεν ήταν η ένταση του φωτός αλλά η διάρκεια της έκθεσης σε αυτό (δηλ. η συνολική δόση).

Το 2022, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αναθεώρησε τις κλινικές οδηγίες της για τη διαχείριση της νεογνικής υπερχολερυθριναιμίας. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αυξάνουν τα όρια επιπέδου χολερυθρίνης για την έναρξη της ΦΘ, εν μέρει, επειδή «η συστηματική ανασκόπηση των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη φωτοθεραπεία βρήκε περιορισμένες και/ή ασυνεπείς ενδείξεις καθυστερημένων ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και της επιληψίας». Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν μια ελάχιστη δόση ακτινοβολίας (30 μW/cm2/nm), δεν υπάρχει καμία αναφορά για μέγιστη δόση. Οι οδηγίες δεν αναφέρουν τη χρήση ραδιομέτρου για τη μέτρηση της πραγματικής έντασης φωτός, ούτε απαιτούν την καταγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων θεραπείας, όπως η διάρκεια ή ο αριθμός ή ο τύπος των χρησιμοποιούμενων μονάδων ΦΘ (π.χ. επιβάρυνση ή/και στρώμα).

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι΄΄ Η επόμενη πρόκληση για περαιτέρω προώθηση της ΦΘ είναι να καθιερωθούν και να απαιτηθούν μέθοδοι για καθολική μέτρηση και καταγραφή των δεδομένων θεραπείας σε κάθε νεογέννητο. Οι βασικές πληροφορίες για την ακτινοβολία, την διάρκεια, την επιφάνεια και τη συνολική δόση θα πρέπει να καταγράφονται για κάθε βρέφος που λαμβάνει ΦΘ. Αυτό θα διευκολύνει τη σωστή παρακολούθηση της χορηγούμενης θεραπείας σε πραγματικό χρόνο και θα δημιουργήσει ουσιαστικές μελέτες με ακριβή δεδομένα. Υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες συσκευές που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για σκοπούς μέτρησης και εγγραφής και οι συγγραφείς επεξηγούν τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας τους ώστε με την συνεχή παρακολούθηση, η προκαθορισμένη βέλτιστη ακτινοβολία να διατηρηθεί και τα επίπεδα ακτινοβολίας πάνω από το σημείο κορεσμού να αποφευχθούν. Με αυτό τον τρόπο θα μπορει να δημιουργηθεί μια μεγάλη ακριβής βάση δεδομένων που θα διευκόλυνε τη μελλοντική έρευνα. Αυτό θα φέρει τα πρωτόκολλα και την έρευνα για την ΦΘ σε ακόμη πιο προχωρημένα επίπεδα και θα βελτιώσει περαιτέρω αυτή τη σημαντική ευρέως χρησιμοποιούμενη θεραπεία, ενώ θα πληροί τα καθολικά πρότυπα τήρησης αρχείων που ισχύουν για όλες τις άλλες θεραπείες.

Περισσότερα που αφορούν στην ΦΘ και τις κατευθυντήριες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο

https://pediamed4u.blogspot.com/2023/06/blog-post_27.html