Από Ιωάννη Γεωργίου Παιδίατρο

Οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα

Το παιδί με οξεία σπειραματονεφρίτιδα συχνά έχει αιματουρία (μικροσκοπική η μακροσκοπική), πρωτεϊνουρία και αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου. Η υπέρταση μπορεί να εκδηλωθεί με κεφαλαλγία η σπάνια με σπασμούς.

Η οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, συμβαίνει σε παιδιά ηλικίας συνήθως 4-5 χρονών. Μια λανθάνουσα περίοδος υπάρχει μεταξύ της λοίμωξης με ένα νεφριτογόνο στέλεχος του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου Α και της εκδήλωσης της νεφρίτιδας. 1-2 εβδομάδες μετά την φαρυγγίτιδα, η 3-6 εβδομάδες μετά από μόλυνση του δέρματος, το παιδί παρουσιάζει αιματουρία. Μπορεί να υπάρχει υπέρταση και οίδημα λόγω κατακράτησης νατρίου. Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια και πνευμονικό οίδημα μπορεί να υπάρξουν σαν επιπλοκές. Η χορήγηση αντιβιοτικών έναντι του στρεπτοκόκκου δεν προλαβαίνει την σπειραματονεφρίτιδα.

Στη γενική ούρων υπάρχουν δυσμορφικά ερυθρά αιμοσφαίρια. Υπάρχει αύξηση του τίτλου αντιστρεπτολυσίνης (ASTO), εάν της νεφρίτιδας προηγήθηκε φαρυγγίτιδα ή αύξηση του τίτλου αντι-δεοξυριβονουκλεάσης-Β , εάν προϋπήρξε λοίμωξη του δέρματος. Τα επίπεδα C3 είναι χαμηλά μα επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα εντός 6 εβδομάδων. Τα παιδιά που παρουσιάζουν μακροσκοπική αιματουρία, το χρώμα των ούρων διορθώνεται μετά 2 εβδομάδες.

Μπορεί να υπάρχει ολιγουρία αλλά είναι παροδική και σπάνια σοβαρή ώστε να χρειαστεί αιμοδιάλυση. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική με χορήγηση αντιϋπερτασικού, διουρητικού και ελάττωση λήψης νατρίου και νερού.

Νεφρική βιοψία δεν χρειάζεται στις τυπικές περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γίνεται για αποκλεισμό της μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας, εάν τα επίπεδα του C3 είναι ελαττωμένα για περίοδο μεγαλύτερη των 2 μηνών, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας, η πρωτεϊνουρία επιμένει ή υπάρχει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Η πρόγνωση είναι εξαιρετική στα παιδιά με οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα.

Αντιϋπερτασική αγωγή συνήθως χρειάζεται για μερικές εβδομάδες. Η ανάλυση ούρων συνήθως είναι φυσιολογική μετά1 χρόνο. Εξέλιξη σε τελικού σταδίου νεφρική νόσο είναι σπάνια.