Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση της ανοσίας ομάδων του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτα σε σοβαρή νόσηση, το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε:

 

α) την χορήγηση ενισχυτικής/3ης δόσης εμβολίου, σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω με εμβόλιο τεχνολογίας MRNA (Pfizer) νοούμενου ότι έχει παρέλθει η περίοδος των έξι (6) μηνών από τη λήψη της 2ης δόσης.

β) την χορήγηση ενισχυτικής/4ης δόσης εμβολίου: 

• σε άτομα άνω των 70 ετών, νοουμένου ότι έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών από την λήψη της ενισχυτικής/3ης δόσης,

• σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, που διαμένουν ή εργάζονται σε οίκους ευγηρίας και κλειστές δομές, σε επαγγελματίες υγείας και σε *ανοσοκατασταλμένα άτομα, νοουμένου ότι έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών από τη λήψη της ενισχυτικής/3ης δόσης. 

*Ανοσοκατασταλμένα άτομα:

• Σε ενεργό θεραπεία για συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες

• Με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία

• Με ιστορικό μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία

• Άτομα με κληρονομική ανοσοανεπάρκεια

• Άτομα με HIV Λοίμωξη/AIDS

• Άτομα σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία περιλαμβανομένων βιολογικών παραγόντων

• Όσον αφορά στη λήψη κορτιζόνη αφορά σε άτομα που έλαβαν ή λαμβάνουν συνολική δόση ›10 mg πρεδνιζόνης/μέρα (=8 mgμεθυλπρεγνιζολόνης) για ένα (1) μήνα το τελευταίο εξάμηνο.

• Με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Η λήψη της ενισχυτικής (3ης ή 4ης) δόσης εμβολίου είναι προαιρετική.

Η ημερομηνία έναρξης των εμβολιασμών και η διαδικασία που θα ακολουθείται θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Υπουργείο Υγείας

22 Μαρτίου 2022