<
Ας γνωρίσουμε το νεογέννητο μας

Ας γνωρίσουμε το νεογέννητο μας

ΔΕΡΜΑ: το μεγαλύτερο όργανο του σώματος. Νεογνικό δέρμα: μεγαλύτερη συγκέντρωση ύδατος, λιγότερα λιπίδια, δέρμα λεπτότερο. Η νεογνική ηλικία είναι μια περίοδος που το δέρμα καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο ξηρό περιβάλλον και των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας....