Τραυλισμός στα παιδιά

Από Νίκο Περσιάνη Τι είναι ο τραυλισμός (κεκεδισμός-βατταρισμός): Τραυλισμό ονομάζουμε την δυσκολία στη φυσιολογική ροή της ομιλίας. Είναι μια σύνθετη πολυπαραγοντική διαταραχή επικοινωνίας με κύριο χαρακτηριστικό την διακοπή της ροής της ομιλίας λόγω επανάληψης ή...

Επιλεκτική ή εκλεκτική αλαλία (Selective mutism)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Επιλεκτική αλαλία ονομάζουμε μια πολύπλοκη αγχώδη διαταραχή της παιδικής ηλικίας κατά την οποία ενώ το παιδί δεν έχει κάποιο γλωσσικό πρόβλημα, επίμονα αρνείται να μιλήσει σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. σχολείο) ή σε συγκεκριμένα άτομα (π.χ....