Επιλεκτική ή εκλεκτική αλαλία (Selective mutism)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Επιλεκτική αλαλία ονομάζουμε μια πολύπλοκη αγχώδη διαταραχή της παιδικής ηλικίας κατά την οποία ενώ το παιδί δεν έχει κάποιο γλωσσικό πρόβλημα, επίμονα αρνείται να μιλήσει σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. σχολείο) ή σε συγκεκριμένα άτομα (π.χ....

Δερμογραφισμός ή δερματογραφισμός (Dermographism-Skin Writing)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Ο δερμογραφισμός ανήκει στις φυσικές κνιδώσεις. Φυσική κνίδωση ονομάζουμε την εμφάνιση κνιδωτικού εξανθήματος πάνω στο δέρμα μετά την επίδραση κάποιου φυσικού ερεθίσματος. Το εξάνθημα αυτό εξαφανίζεται μετά την απομάκρυνση της αιτίας που το...

Σύνδρομο Sandifer

Από Μιχάλη Ιασονίδη παιδίατρο Εισαγωγή Το σύνδρομο Sandifer είναι μια σπάνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από γαστρεντερικά συμπτώματα και συνδυάζεται με νευρολογικά ευρήματα. Υπάρχει ένας σημαντικός συσχετισμός μεταξύ του συνδρόμου και της γαστροοισοφαγικής...

Σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου (Münchausen syndrome by proxy)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Σύνδρομο Μινχάουζεν Το όνομα του συνδρόμου  προέρχεται από το βαρόνο Μινχάουζεν, Γερμανό συγγραφέα (1720-1797), και πρωταγωνιστή του βιβλίου του Ροδόλφου Ράσπε, του 1785. Στο βιβλίο περιγράφονται τα φανταστικά και ψεύτικα κατορθώματα του...

Τικς στα παιδιά

Tιcs ( Τικς) και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις στα παιδιά Τα τικς στα παιδιά  είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα και ανησυχητικό  για τους περισσότερους γονείς. Ένα στα δέκα παιδιά μπορεί να εμφανίσει τικ, σε κάποιο στάδιο της σχολικής του ηλικίας. Η συνήθεια...

Σύνδρομο McCune-Allbright

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Μετά από μια πολύ φυσιολογική εγκυμοσύνη έφερα στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Εκτός από ένα σημάδι στην εξωτερική πλευρά του βραχίονα δεν παρουσίασε κανένα απολύτως πρόβλημα και την τρίτη μέρα πήγαμε στο σπίτι. Η διατροφή του...