Ποιο μεσοδιάστημα πρέπει να ακολουθείται για εμβολιασμό μετά από νόσηση;

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πόσο ισχυρή είναι η ανοσιακή ανταπόκριση μετά από τη φυσική λοίμωξη (άσχετα με τον τίτλο Σύμφωνα με όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και την πολιτική που ακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας το ελάχιστο διάστημα από την νόσηση που θα πρέπει να...

Γιατί είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν ακόμα και όσοι έχουν ήδη νοσήσει (ανεξαρτήτως ηλικίας) αφού έχουν αναπτύξει αντισώματα και ποια η γνώση περί της διάρκειας της ανοσίας (φυσικής ή τεχνητής);

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πόσο ισχυρή είναι η ανοσιακή ανταπόκριση μετά από τη φυσική λοίμωξη (άσχετα με τον τίτλο αντισωμάτων), ούτε γνωρίζει κανείς για πόσο θα κρατήσει ούτε αν είναι επαρκής για την όποια μετάλλαξη τυχόν επικρατήσει στο άμεσο μέλλον. Εξάλλου ο...

Μπορούν να εμβολιαστούν παιδιά με αλλεργίες;

Ναι. Οι συνήθεις αλλεργίες σε τροφές, φάρμακα, περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, χρωστικές, νυγμούς εντόμων, δεν αποτελούν αντενδείξεις. Ο εμβολιασμός αντενδείκνυται σε σπάνιες περιπτώσεις αλλεργίας στα συστατικά των mRNA εμβολίων (πολυαιθυλενογλυκόλη Peg και το...

Μπορεί το εμβόλιο να έχει επιπτώσεις στη γονιμότητα ή στον έμμηνο κύκλο στις νεαρές έφηβες;

Όχι. Το μόριο των εμβολίων mRNA καταστρέφεται μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του στον οργανισμό και αποβάλλεται από το σώμα. Δεν υπάρχει καμία βιολογική σύνδεση εμβολίου και γονιμότητας και δεν έχει διαπιστωθεί βλαπτική επίδραση από το εμβόλιο στη γονιμότητα ανδρών...

Ποιος ο κίνδυνος για μακροπρόθεσμες παρενέργειες;

Τόσο οι κλινικές μελέτες πριν από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των συγκεκριμένων εμβολίων σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα μακρά γνώση από τη χρήση εμβολίων καθιστούν την πιθανότητα δημιουργίας μακροπρόθεσμων παρενεργειών εξαιρετικά μικρή.  Η δε τεχνολογία...