Ο ΠΙΣ χαιρετίζει τα μέτρα για αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού και προτείνει στο Υπουργείο Υγείας, πέντε επιπλέον δράσεις, ως προς την αναχαίτιση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της διασποράς

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), λόγω της σοβαρότητας της εξελισσόμενης πανδημίας του νέου Κορωνοϊού (COVID-19) και στο πλαίσιο της εποικοδομητικής του συμβολής, έχει προτείνει με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, την προώθηση κι εφαρμογή 5 προτάσεων, ως προς την ενίσχυση των μέτρων για προστασία τόσο των ασθενών όσο και της ιατρικής κοινότητας και των υποδομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο ΠΙΣ εκφράζει εκ νέου την υποστήριξη του προς τις αρμόδιες αρχές και χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και η ετοιμότητα της ιατρική κοινότητας, μέσα από την επιστημονική της κατάρτιση και εμπειρογνωμοσύνη, έχει ήδη τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας.

Είναι σ’ αυτό το πλαίσιο που ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί 5 επιπλέον δράσεις, ώστε ν’ αποφευχθεί στο μέγιστο βαθμό η διασπορά του νέου κορωνοϊού, προτείνουμε τα εξής:  

Οι εισηγήσεις του ΠΙΣ: 

1. Διεύρυνση του ορισμού του ύποπτου περιστατικού, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διασποράς του νέου κορωνοϊού, ως ακολούθως:

Οποιοσδήποτε ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια) κατά την προσέλευση του

σε οποιαδήποτε δομή παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενδεχόμενο κρούσμα COVID-19. Θα πρέπει δηλαδή να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα απομόνωσης του ύποπτου κρούσματος και σε περίπτωση μη προγραμματισμένης μετάβασης του το προσωπικό υπηρεσιών υγείας να λαμβάνει τον ενδεδειγμένο ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Ασθενείς με ήπια συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού θα πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικώς το γιατρό τους για να λάβουν σχετικές οδηγίες. ΔΕΝ πρέπει να επισκέπτονται νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτήρια ή ιατρεία αλλά να παραμένουν στο σπίτι.

2. Διαμόρφωση  κέντρων δημόσιας υγείας που θα είναι ειδικά εξοπλισμένα και στελεχωμένα με εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό,  σε όλες τις πόλεις, όπου θα γίνεται η διαλογή, η κλινική εξέταση, η δειγματοληψία και η ενδεχόμενη παραπομπή για δευτεροβάθμια περίθαλψη των ύποπτων περιστατικών. Αποτελεί περαιτέρω αδήριτη αναγκαιότητα η αριθμητική επέκταση των κέντρων εργαστηριακής διερεύνησης της νόσου που θα πρέπει κατά πιο άμεσο τρόπο να καλύπτουν και την περιφέρεια.

3. Ο ΠΙΣ και τα μέλη του, θα στηρίξουν το μηχανισμό αυτό καταθέτοντας την ετοιμότητα τους να εφαρμόσουν την εκ περιτροπής στελέχωση των εν λόγω εξειδικευμένων κέντρων και συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας γρήγορης διαλογής και ιχνηλάτησης των όποιων ύποπτων κρουσμάτων, σε συνεννόηση πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας.  

4. Το αρμόδιο Υπουργείο καλείται όπως κατηγοριοποιήσει με περισσότερη σαφήνεια τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για να εκλείψει το φαινόμενο υπερβολικών αιτημάτων προς τα μέλη μας για παροχή ιατρικής βεβαίωσης που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες.

5. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, καλεί τα μέλη του όπως μέσα από τη διεύρυνση του ορισμού που αφορά τη συγκεκριμένη συμπτωματολογία παραπέμπει όλα τα ύποπτα περιστατικά στα εξειδικευμένα κέντρα δημόσιας υγείας που προτείνονται πιο πάνω. Η διαχείριση των περιστατικών που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω ορισμό δύναται να γίνεται από το θεράποντα ιατρό μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ασθενή. Όλα επίσης τα επείγοντα περιστατικά που δεν πληρούν τα κριτήρια του πιο πάνω ορισμού θα μπορούν να τυγχάνουν διαχείρισης από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σε καμία περίπτωση ο ιατρός δεν πρέπει να αρνείται την εξέταση του όποιου περιστατικού αφορά την ειδικότητα του και δεν παρουσιάζει σημειολογία ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού.

Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά θα αποτρέψουν την συσσώρευση πολιτών στους χώρους αναμονής ιατρείων και νοσηλευτηρίων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς της νόσου, που σε αυτή τη φάση αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες.

16 Μαρτίου 2020