ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος Ιατρών για έμπρακτη στήριξη της πολιτείας και συστράτευση, στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), λόγω της σοβαρότητας της εξελισσόμενης πανδημίας του νέου Κορωνοϊού (COVID-19) και στο πλαίσιο της εποικοδομητικής του συμβολής, έχει προτείνει με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, την προώθηση κι εφαρμογή 5 προτάσεων, ως προς την ενίσχυση των μέτρων για προστασία τόσο των ασθενών όσο και της ιατρικής κοινότητας και των υποδομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πολιτείας και στις προτροπές του Παγκυπρίου Ιατρικου Συλλόγου, μέχρι στιγμής (18.03.2020 – 20:00) έχουν συμπληρώσει και αποστείλει στον ΠΙΣ, τα σχετικά έντυπα δήλωσης ενδιαφέροντος 117 ιατροί.

Τα μέλη μας έχουν δηλώσει ότι είναι στη διάθεση της πολιτείας, όπως παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο πλαίσιο της ειδικότητας τους, ως προς την στελέχωση των Κέντρων Δημοσίας Υγείας για αντιμετώπιση υπόπτων περιστατικών του νέου κορωνοϊού Covid-19, την ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη και την ανάληψη χρόνιων περιστατικών που δεν σχετίζονται με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού και υψηλή υποψία για κορωνοϊό.

Ο ΠΙΣ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, όπως εγγυηθεί ασφαλείς συνθήκες εργασίας, μέτρα προφύλαξης και προστασίας του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, γενικότερα, από οιονδήποτε κίνδυνο/απειλή αφορά την διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid-19.

Παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί χρονική προθεσμία, έντυπα που αποστέλλονται εκπρόθεσμα θα γίνονται δεκτά και ως προς τούτο, ο ΠΙΣ προτρέπει εκ νέου τα μέλη του να συμμετάσχουν εμπράκτως, μάχιμα και ενεργά στο κάλεσμα της πολιτείας.

Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

18 Μαρτίου 2020