Από Νίκο Περσιάνη

Ορισμός

Κρυψορχία είναι η απουσία του ενός ή και των δύο όρχεων από τη φυσιολογική τους θέση, που είναι το όσχεο.

Φυσιολογία

Οι όρχεις μέχρι τον 7ο μήνα της κύησης ευρίσκονται  μέσα στην κοιλιά, δίπλα από τα νεφρά.  Η κάθοδος των όρχεων στη φυσιολογική τους θέση αρχίζει τον 7ο μήνα και ολοκληρώνεται πριν από τον τοκετό. Η κάθοδος αυτή γίνεται δια μέσου των βουβωνικών πόρων.

Συχνότητα

Η κρυψορχία είναι η πιο συχνή αναπτυξιακή ανωμαλία στα αγόρια και υπάρχει σε ποσοστό 3-4 % κατά τη γέννηση και 1% σε βρέφη μεγαλύτερα των 3 μηνών.

Σε πρόωρα νεογέννητα το ποσοστό μπορεί να φτάνει μέχρι και  20%.

Που οφείλεται η κρυψορχία

Η κρυψορχία οφείλεται σε ορμονικούς, μηχανικούς και κληρονομικούς παράγοντες.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ο στενός βουβωνικός πόρος, οι συμφύσεις, τα βραχεία σπερματικά αγγεία και ανωμαλίες της κεφαλής της επιδιδυμίδας.

Παράγοντες που ευνοούν την παρουσία της κρυψορχίας

 1. Η ηλικία της κύησης και το βάρος του νεογνού. Στα πρόωρα νεογνά η κρυψορχία είναι πολύ πιο συχνή. ( μπορεί να φθάνει μέχρι και 20%).
 2. Η συγγένεια 1ου βαθμού (αν αδελφός είχε κρυψορχία).
 3. Μητέρα μεγάλης ηλικίας.
 4. Ο διαβήτης και η υπέρταση της μητέρας.
 5. Η παχυσαρκία και το κάπνισμα.
 6. Η καισαρική τομή και η ισχιακή προβολή.

Όταν το όσχεο είναι άδειο μπορεί:

 1. Να υπάρχει αληθής κρυψορχία.
 2. Οι  όρχεις να είναι ανασπώμενοι.
 3. Να υπάρχει δυσγενεσία ή ατροφία των όρχεων.
 4. Οι όρχεις να είναι εκτός θέσεως (έκτοποι όρχεις).

Κρυψορχία αριστερά


Η πιο συνηθισμένη θέση του όρχεος στη κρυψορχία είναι ο βουβωνικός πόρος (50%). Σε ποσοστό 10 % ευρίσκεται μέσα στη κοιλιά και στο υπόλοιπο ποσοστό ευρίσκεται κοντά στα γεννητικά όργανα.

Εάν ό ένας ή και οι δύο όρχεις ευρίσκονται μέσα στη κοιλιά δεν μπορούν να ψηλαφηθούν ενώ αν ευρίσκονται μεταξύ του έξω στομίου του βουβωνικού πόρου και του οσχέου ψηλαφιούνται. Στην τελευταία περίπτωση ή κάθοδος προς το όσχεο μπορεί να συνεχιστεί τους πρώτους μήνες της ζωής και στις 50% των περιπτώσεων να είναι πλήρης.

Όταν οι όρχεις ευρίσκονται στη κοιλία υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι δυσγενετικοί  ή ατροφικοί.

Ανασπώμενοι όρχεις

Ανασπώμενοι όρχεις είναι αυτοί που ευρίσκονται μεν στο όσχεο αλλά  σε μερικές περιπτώσεις τραβιούνται και κρύβονται μέσα στους βουβωνικούς πόρους. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε αυτόματα, είτε  μετά από κάποιο ερέθισμα πχ το άγγιγμα στη βουβωνική χώρα ενεργοποιεί το αντανακλαστικό του κρεμαστήρος μυός που τραβάει και κρύβει τους όρχεις μέσα στους βουβωνικούς πόρους. Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει κάποιο κρύο ερέθισμα. Η κατάσταση αυτή δεν χρειάζεται καμιά απολύτως θεραπεία και τελικά οι όρχεις σταθεροποιούνται μέσα στο όσχεο.

Επιπλοκές της κρυψορχίας

 1. Στειρότητα

Οι όρχεις για να λειτουργούν  φυσιολογικά πρέπει απαραίτητα να ευρίσκονται στη φυσιολογική τους θέση που είναι το όσχεο διότι η θερμοκρασία  είναι 340 C ενώ όταν ευρίσκονται μέσα στη κοιλιά η θερμοκρασία τους είναι 370 C. Αυτή η υπερθέρμανση προκαλεί ατροφία των κυττάρων του όρχι  με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα των σπερματοζωαρίων και κατ’ επέκταση την πιθανή στείρωση.

 1. Κακοήθης εξαλλαγή του όρχεος

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του όρχεος  σε περίπτωση κρυψορχίας είναι 10 φορές μεγαλύτερος από ότι στον γενικό πληθυσμό. Ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί στην  ηλικία των 16-35 ετών.

 1. Συστροφή του όρχεος

Η συστροφή είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις περιστρέφεται  γύρω από τον εαυτό του με αποτέλεσμα τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα σ αυτόν  να στραγγαλίζονται  και έτσι να διακόπτεται η παροχή αίματος  με πιθανή νέκρωση του.

Οι πιθανότητες συστροφής  είναι περίπου 13 φορές μεγαλύτερες από τον γενικό πληθυσμό.

 1. Τραυματισμός

Η πιθανότητα τραυματισμού του όρχεος που ευρίσκεται σε θέση εκτός του οσχέου ιδίως όταν είναι μέσα στον βουβωνικό πόρο είναι μεγαλύτερη.

Διάγνωση της κρυψορχίας

Η διάγνωση βασίζεται στην ψηλάφηση των όρχεων και επιβεβαιώνεται με υπερήχους και τομογραφία  κοιλιάς. Επίσης μπορεί να χρειαστεί μέτρηση των ορμονών (LH FSH και τεστοστερόνης) και ερευνητική λαπαροτομία.

Θεραπεία της κρυψορχίας

Η ανταπόκριση στην ορμονοθεραπεία είναι περίπου 15-20%. Μερικοί πιστεύουν ότι οι ορμόνες μπορεί να επηρεάσουν την σπερματογένεση. Η θεραπεία αυτή τείνει να εγκαταλειφθεί.

Η επέμβαση αυτή λέγεται ορχεοπηξία και αποσκοπεί στην εγκατάσταση και στερέωση του όρχεος μέσα στο όσχεο. Επειδή μέχρι την ηλικία των 18 μηνών οι βλάβες που γίνονται στα κύτταρα του όρχεος καθίστανται μόνιμες, η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται πριν από τη ηλικία αυτή. Μερικοί μάλιστα συνιστούν να γίνεται στην ηλικία των 12 μηνών.

 1. Ορμονοθεραπεία
 2. Χειρουργική θεραπεία.

Το ποσοστό επιτυχίας της χειρουργικής θεραπείας είναι πάνω από 95%.

Η επέμβαση είναι ανώδυνη και ο μικρός ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του μέσα σε λίγες ώρες.

Σε περιπτώσεις που η διάγνωση και η επέμβαση αργήσει να γίνει ή όταν ο όρχις είναι δυσγενετικός ή ατρο