Θέμα: Θέσεις Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και Επιστημονικής Επιτροπής ΠΙΣ  για τον εμβολιασμό έναντι της Εποχιακής Γρίπης 2021

 Έντιμε κ. Υπουργέ,

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και η Επιστημονική Επιτροπή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου θεωρούν απόλυτα ορθή την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να περιληφθούν όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι και 15 ετών στα άτομα που συνιστάται να εμβολιαστούν δωρεάν με το εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης 2021.

Οι ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν με την παρουσία της πανδημίας Covid-19 καθιστούν τον φετινό εμβολιασμό έναντι της γρίπης απόλυτα αναγκαίο για τον παιδικό πληθυσμό, για αποφυγή στο μέγιστο δυνατό βαθμό της συννοσηρότητας καθώς και της ανεξέλεγκτης διασποράς των δύο αυτών λοιμώξεων. Φαινόμενα που θα θέσουν σε πραγματικό κίνδυνο την ετοιμότητα και δυνατότητα του συστήματος υγείας για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Τα παιδιά αποτελούν σημαντική πηγή μετάδοσης του ιού της γρίπης προς τις ευάλωτες ομάδες και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευτούν.

Η σημαντική όμως αυτή απόφαση του Υπουργείου κινδυνεύει να απωλέσει την αξία της καθώς με απογοήτευση διαπιστώνουμε πως δεν λαμβάνεται υπόψιν ένας παράγοντας κινδύνου που εδώ και αρκετό καιρό υποδεικνύουμε.

Η ανάθεση του έργου του μαζικού αυτού εμβολιασμού των παιδιών αποκλειστικά στους ιδιώτες παιδιάτρους (ως οι προσωπικοί ιατροί των παιδιών που είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ) και με δεδομένη την προσπάθεια τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε καθυστέρηση ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση τους είτε σε συνθήκες συγχρωτισμού στους χώρους των ιατρείων που να διευκολύνουν την διασπορά λοιμώξεων (συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης από Sars-Cov2). Επιπρόσθετα σημειώνουμε πως η εξαγγελθείσα ποσότητα των 135,000 εμβολίων που έχουν παραγγελθεί είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που το ίδιο το Υπουργείο ορθά όρισε ως τον πληθυσμό-στόχο για εμβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης.

Θεωρούμε πως η αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων υποδομών και μηχανισμών που μέχρι σήμερα ήσαν διαθέσιμες για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας, Κέντρα Εμβολιασμών δημοσίων νοσηλευτηρίων, Σχολιατρική Υπηρεσία) είναι άκρως απαραίτητη. Η Παιδιατρική κοινότητα είναι έτοιμη να συμβάλει τα μέγιστα στην κοινή αυτή προσπάθεια αλλά καθηκόντως επισημαίνει πως είναι αντίθετη σε οτιδήποτε είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία. Καλούμε επομένως την Πολιτεία όπως λάβει σοβαρά υπόψιν τις επισημάνσεις μας και να φροντίσει για την έγκαιρη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και ασφαλούς διενέργειας των εμβολιασμών.

Στη διάθεση σας.

Δρ Νίκος Σκορδής,                                                            Δρ Γιώργος Μιλτιάδου,

Πρόεδρος Παιδιατρικής                                                  Πρόεδρος Επιστημονικής

Εταιρείας Κύπρου                                                             Επιτροπής ΠΙΣ