Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου με Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού
 
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΔΣ της ΠΕΚ και της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου Λιβανίου, με σκοπό την  συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και στόχο την έναρξη μιας ειλικρινούς και παραγωγικής συνεργασίας. Με δεδομένο το κοινό έδαφος ως προς τις επιδιώξεις των δύο φορέων και που αφορούν στην προάσπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών, η συνάντηση η οποία κρίθηκε ως πρωταρχικής σημασίας για το νεοεκλεγέν συμβούλιο της Εταιρείας μας διεξήχθη σε πνεύμα συναντίληψης και αλληλοκατανόησης.
 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προβληματισμοί της ΠΕΚ για το φαινόμενο της άρνησης εμβολιασμού παιδιών από κάποιους γονείς, οι οποίοι στην ουσία παραβιάζουν με τη στάση τους αυτή το δικαίωμα των παιδιών τους για προστασία από σοβαρές ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Ταυτόχρονα δημιουργούν πρόβλημα στη δημόσια υγεία, θέτοντας παιδιά ή άλλα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καθώς και υγιή παιδιά ή ενήλικες σε άμεσο κίνδυνο.
 
Η Επίτροπος ενημερώθηκε επίσης για περιορισμούς που αναδύθηκαν υπό τις νέες συνθήκες άσκησης της Παιδιατρικής μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας καθώς και για την αποστέρηση του δικαιώματος κάποιων παιδιών για πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, όταν αυτά παρακολουθούνται από Παιδιάτρους μη συμβεβλημένους με το ΓΕΣΥ.
 
Επιπρόσθετα, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της αναγκαιότητας για προστασία των παιδιών από περιβαλλοντικούς κινδύνους και έκθεση σε επιβλαβείς και εξαρτησιογόνες ουσίες και το πρόβλημα πρόσβασης παιδιών με ειδικές ανάγκες στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, λόγω της ανυπαρξίας κατάλληλων  υποδομών και εκπαιδευμένου προσωπικού.
 
Η Επίτροπος δήλωσε την κατανόηση  της για τους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν από τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΚ και επεσήμανε την αναγκαιότητα για ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης που παρέχεται προς τους γονείς με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην υγεία.
 
Πάγια θέση της Επιτρόπου, είναι ότι το κράτος οφείλει να παρέχει το καλύτερο δυνατό σύστημα υγείας και κάθε τι αναγκαίο για την προφύλαξη των παιδιών από ασθένειες, ώστε αυτά να ζήσουν μια υγιή ζωή. Η στάση της ΠΕΚ για μη αποδοχή εκπτώσεων στο θέμα της υγείας τη βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, ειδικότερα με δεδομένο ότι όλα τα απαραίτητα μέσα παρέχονται σήμερα από την επιστήμη.
 
Από κοινού δηλώθηκε ότι η συνάντηση αποτελεί την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προβληματισμών των δύο φορέων ενώ η Επίτροπος ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει, στο μέτρο των δικών της αρμοδιοτήτων, στην υποστήριξη των διεκδικήσεων και επιδιώξεων της ΠΕΚ που κατατέθηκαν και την βρίσκουν σύμφωνη.
 

Εκ του ΔΣ της ΠΕK