Σε σχέση με ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Υγείας που την αφορά, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου επιθυμεί να δηλώσει τα εξής :

1) Ουδέποτε επιδιώξαμε την δημόσια αντιπαράθεση με κανέναν και δεν πρόκειται να το πράξουμε ούτε και τώρα, όσο προκλητικά ή ανακριβή και αν είναι αυτά που αναφέρονται στην συγκεκριμένη ανακοίνωση εναντίον της Εταιρείας μας. Σκοπός της απάντησης μας αυτής είναι να διασαφηνίσουμε κάποια θέματα ή υπόνοιες που αφέθηκαν να αιωρούνται με την εν λόγω ανακοίνωση.
2) Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου λειτουργεί υπό τις αυστηρές επιταγές του ιατρικού ήθους των μελών της και η αποστολή της αποσκοπεί, όπως ρητά αναφέρεται και στο καταστατικό της, στα ακόλουθα :
α) Την εξύψωση της υγείας του παιδιού.
β) Την προαγωγή του κλάδου της Παιδιατρικής.
γ) Την προστασία του παιδιού από δυσμενείς σωματικές και ψυχικές επιδράσεις.
δ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της Εταιρείας.
ε) Τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του λειτουργήματος του Παιδιάτρου και συνεργασία μεταξύ των μελών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
3) Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου διέπεται από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες και κάθε της απόφαση λαμβάνεται μετά από ενδελεχή μελέτη και αφού υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των μελών της. Η προετοιμασία του συγκεκριμένου ενημερωτικού κειμένου προς τους γονείς έχει τύχει έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αποτελεί επίσημο έγγραφο της.
4) Στα πλαίσια της ελευθερίας έκφρασης που μας παρέχει το Σύνταγμα της Πολιτείας μας, θεωρούμε αναφαίρετο δικαίωμα μας να παρεμβαίνουμε εκεί και όπου κρίνουμε ορθό για την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των ασθενών μας και των μελών μας.
5) Στην χρονική αυτή συγκυρία, το να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ως προς την ενδεχόμενη έκπτωση στην ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που θα επέλθει με την εφαρμογή του σχεδιασμού που ψηφίστηκε και ο οποίος ακόμα και σήμερα βρίθει ασαφειών και αδιευκρίνιστων πτυχών ή το να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι κατά καιρούς επισημάνσεις μας ως επιστημονική εταιρεία δεν εισακούστηκαν, αποτελεί για μας στάση ευθύνης και ηθική υποχρέωση. Αποτελεί και στοιχειώδη ανταπόκριση στον καταιγισμό ερωτήσεων που δεχόμαστε καθημερινά από τους γονείς αναφορικά με το μέλλον της παιδιατρικής φροντίδας στην Κύπρο. Μιας φροντίδας που εκτιμήθηκε, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία μας και επέδειξε ζηλευτά επιτεύγματα. Τα πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα του παιδιατρικού ιατρείου εκτιμούμε ότι ποτέ δεν έτυχαν πραγματικής μελέτης από αυτούς που συνέβαλαν στον συγκεκριμένο σχεδιασμό.
6) Η δημόσια έκφραση μιας ειλικρινούς αγωνίας για την λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την επάρκεια ενός σχεδιασμού που αφορά την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών μας δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κινδυνολογία ή υπόσκαψη στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του τομέα. Αποτελεί κατάθεση γνώσης και εμπειρίας από την καθημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο και τα πραγματικά προβλήματα της μάχιμης ιατρικής.
7) Όπως είναι αυτονόητο, απορρίπτουμε κατηγορηματικά την προσπάθεια απαξίωσης και τους ισχυρισμούς για ιδιοτελή συμφέροντα, ανακρίβειες και ψεύδη. Επανατονίζουμε δε την αναγκαιότητα της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων ως απαραίτητη και κατά τον νόμο προϋπόθεση, εφαρμογής του ΓΕΣΥ, για σκοπούς ισονομίας και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αυτό που θα αναμέναμε από το Υπουργείο Υγείας θα ήταν να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας και να εγκύψει στο πραγματικό πρόβλημα που είναι τα κενά του υφιστάμενου σχεδιασμού. Η μεταρρύθμιση σαφώς και θα πρέπει να στοχεύει στην διόρθωση ή απάμβλυνση των μακροχρόνιων προβλημάτων του τομέα της υγείας αλλά χωρίς να αναιρεί ή να διακινδυνεύει τα όσα θετικά προσφέρονται σήμερα. Όπως τονίζουμε και στο κείμενο μας στόχος μας είναι ένα πραγματικά λειτουργικό, επαρκές και ωφέλιμο για τον Κύπριο πολίτη Γενικό Σχέδιο Υγείας. Προς τον σκοπό αυτό θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα διαλόγου και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συμβάλουμε εποικοδομητικά στην όποια προσπάθεια ουσιαστικής μεταρρύθμισης διατηρώντας όμως το δικαίωμα μας να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να αποφασίζουμε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα και χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπεια μας.
9) Η κοινωνία αναμένει από μας να παραμείνουμε οι γιατροί που γνωρίζει και εμπιστεύεται, οι γιατροί που όντως ετάχθησαν στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου τους, οι γιατροί που το μόνο που θα διεκδικούν είναι την διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματος τους. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη του υψηλού αυτού στόχου.