Από Χατζηγεωργίου, Μ. Χατζηιωάννου, Μ. Τορναρίτης, Α Γιαγκουλή, Ε Κων/τίνου, Β Νεάρχου, Σ Σάββας.

Περίληψη :

Στην Κύπρο όπως και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες παρατηρείται στα παιδιά  αυξημένη συχνότητα προδιαθεσικών παραγόντων για τα χρόνια  νοσήματα φθοράς. Οι παράγοντες αυτοί συνήθως παραμένουν και στην ενήλικο ζωή με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο για αθηρωμάτωση ,στεφανιαία νόσο της καρδιάς (ΣΝΚ) και μερικές μορφές καρκίνου. Η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι που δημιούργησαν  αυτή τη κακή εικόνα.

Σκοπός -Υλικό:

Στη μελέτη αυτή παρακολουθήθηκαν για 15 μήνες δύο ομάδες παιδιών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής .  Μια ομάδα ποδηλατών που ασκούνταν  3 φορές την εβδομάδα  1-1,5 ώρα κάθε φορά και μια ομάδα παιδιών που δεν ασκούνταν συστηματικά.

 Μέθοδος:

Έγινε έλεγχος  των λιπιδίων αίματος της γλυκόζης νηστείας , σωματομετρήσεις  (βάρος ύψος και υπολογισμός του ΔΜΣ καθώς και μέτρηση της ΔΠΤ). Έγινε έλεγχος της αθλητικής κατάστασης των παιδιών με το Euro fit test  στην αρχή και 15 μήνες μετά από την έναρξη της μελέτης.

Αποτελέσματα :

Oι ποδηλάτες (αγόρια) είχαν χαμηλότερα επίπεδα TC (158,16/169.93 p=0,042 και LDL-C (79,36/97,5 p=<0.001) σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν ασκούνταν συστηματικά. Ακόμη οι ποδηλάτες (κορίτσια) είχαν καλύτερη απόδοση στο  ΠΤΑ (4,68/3,42 p=0.042)}.

Συμπέρασμα:

Η διαφαινόμενη ευεργετική για την υγεία επίδραση της άθλησης , εφ όσον συνεχιστεί , πιθανότατα θα μειώσει  τον κίνδυνο για  ΣΝΚ και άλλα σοβαρά νοσήματα στην ενήλικο ζωή.

Λέξεις κλειδιά :

άθληση, παιδιά , χρόνια νοσήματα φθοράς.