Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Αυτισμό, ενώνει τη φωνή της μαζί με όλα τα ξεχωριστά αυτά παιδιά, τις οικογένειες τους και τα οργανωμένα σύνολα που τα στηρίζουν σε ένα κάλεσμα πραγματικής ευαισθητοποίησης και ουσιαστικής υποστηρικτικής δράσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2007 ναγιορτάζεται στις 2 Απριλίου κάθε έτους, ως μία συνειδητή και έμπρακτη κατάθεση της αλληλεγγύης μας και του χρέους μας απέναντι στα άτομα και τις οικογένειες που βιώνουν την ολοένα και συχνότερη αυτή νευροαναπτυξιακήδιαταραχή. Μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποικιλομορφία ως προς την βαρύτητα εκδήλωσης, για αυτό και μιλάμε για ένα ολόκληρο φάσμα διαταραχών, και που η αιτιολογία της είναι αφενός πολυπαραγοντική και παραμένει στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Στα κλινικά δε χαρακτηριστικά του αυτισμού, περιλαμβάνονται η ελλειπής κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η εκδήλωση στερεοτυπικών επαναληπτικών συμπεριφορών, η ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών και γνωστικών δυσκολιών και σε κάποιες περιπτώσεις η συννοσηρότητα με άλλες ιατρικές καταστάσεις

Οι προκλήσεις που προκύπτουν ως προς έγκαιρη ανίχνευση, την πολυθεματική αντιμετώπιση και τον εξατομικευμένο χειρισμό του κάθε περιστατικού, από μια πλειάδα επαγγελματιών υγείας, καθώς και η υποχρέωση της κοινωνίας και της Πολιτείας να ανταποκριθούν επαρκώς στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους, καθιστούν την μέρα αυτή εγερτήριο σάλπισμα. Οφείλουμε να εκπαιδευτούμε, να αποδεκτούμε και να αγκαλιάσουμε τα παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειες τους, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους.

Οι Παιδίατροι, ως το πρώτο σημείο επαφής του κάθε γονέα για την υγεία του παιδιού του και συναισθανόμενοι τον διπλό τους ρόλο-αυτόν του προασπιστή της υγείας του κάθε παιδιού, μέσω της πρώϊμης διάγνωσης και παρέμβασης, αλλά και του συνοδοιπόρου και καθοδηγητή ως προς την αντιμετώπιση όλων εκείνων των προεκτάσεων που επηρεάζουν την σωματική και ψυχολογική υγεία του παιδιού με αυτισμό, θα στέκονται πάντα δίπλα στα παιδιά αυτά και τις οικογένειες τους.

Με μόνο όραμα και στόχο την έγκαιρη διάγνωση, την βέλτιστη στήριξη και την ομαλή ένταξη στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των τόσο ξεχωριστών αυτών παιδιών, που είναι παιδιά όλων μας.