Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) αναγκάζεται να επανέλθει στο φλέγον ζήτημα των εμβολιασμών στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, καθώς τέσσερεις μήνες μετά από την επιστολή, ημερομηνίας 16.01.2020, που είχε αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την προβληματική διαχείριση του θέματος, δεν έτυχε καμίας ουσιαστικής ανταπόκρισης.
Ως εκ τούτου η ΠΕΚ, έχει αποστείλει εκ νέου τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της για επίλυση του προβλήματος σε νέα επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ημερομηνίας 31.05.2020, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας, της προμήθειας και της διανομής εμβολίων που καλύπτονται δωρεάν από το ΓεΣΥ προς τους παρόχους υγείας και κατ’ επέκταση προς τον πληθυσμό.

Η ΠΕΚ αναδεικνύει:
1)     Την αναγκαιότητα διατήρησης της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού μας.
2)     Την αναγκαιότητα στην διασφάλιση της διαθεσιμότητας όλων των εμβολίων που έχουν τύχει αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
3)     Την προβληματική διαχείριση του θέματος ως προς την επάρκεια, την προμήθεια και τη διανομή των εμβολίων που καλύπτονται δωρεάν από το ΓεΣΥ.
Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι στην απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 11.05.2020 από την Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, παρατίθενται αόριστοι και γενικοί σχεδιασμοί για τους οποίους δεν ζητήθηκε ποτέ η συμβολή μας.
Προς μεγάλη μας απογοήτευση τα προβλήματα διαθεσιμότητας εμβολίων μέσα από τους μηχανισμούς του ΓεΣΥ δεν έχουν ουδόλως εξομαλυνθεί. Συνεχώς διαπιστώνουμε παρατεταμένες ελλείψεις συγκεκριμένων σκευασμάτων για τα οποία δυστυχώς δεν παρέχεται περιθώριο υποκατάστασης τους με αντίστοιχα που κυκλοφορούν στον ιδιωτικό τομέα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην προμήθεια των εμβολίων προς τους παρόχους υγείας.
Οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για επέκταση του εμβολιαστικού σχήματος με νέα εμβόλια δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί.
Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, για παραπομπή παιδιών στα επαρχιακά Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού για εμβολιασμούς, όπου από ότι φαίνεται υπάρχει ακόμα κάποια διαθεσιμότητα σκευασμάτων και η οποία κοινοποιήθηκε στις 30.05.2020 στους Προσωπικούς Ιατρούς για παιδιά μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αποτελεί εμφανή οπισθοδρόμηση ως προς το περιβάλλον και τη διαδικασία χορήγησης εμβολίων.
Με την νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, επανακαταθέτει την ισχυρή της βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στην εξεύρεση των απαραίτητων λύσεων και τον καλεί όπως αντικρύσει το ζήτημα ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας.
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας

Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ)