Κατόπιν διαβούλευσης με τον Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι ο έγκυρος τρόπος για την ανίχνευση της νόσου COVID-19 είναι μέσω της διενέργειας μοριακής εξέτασης, που στο παρόν στάδιο αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη μέθοδο για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση της νόσου COVID-19.


Το Υπουργείο Υγείας, έχοντας λάβει υπόψη του την πρόθεση των μελών του Συνδέσμου για να συμβάλουν στην προσπάθεια για τη διαχείριση της πανδημίας, έχει προχωρήσει στην αποστολή επιστολής προς όλα τα Κλινικά,
Βιοϊατρικά και Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, καλώντας τα να δηλώσουν άμεσα και εντός 24 ωρών τη δυνατότητά τους να διενεργούν μοριακή εξέταση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα καταρτιστεί σχετικός κατάλογος με τα συγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία θα διενεργούν την εξέταση σε όσους πολίτες δεν εμπίπτουν στο πρωτόκολλο και επιθυμούν προληπτικά να υποβληθούν στην εξέταση. Ο συγκεκριμένος κατάλογος θα δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα προς ενημέρωση του κοινού.

Με την ευκαιρία, διευκρινίζεται ότι τα rapid tests που υπάρχουν στην αγορά δεν αποτελούν ενδεικνυόμενο τρόπο διενέργειας της εξέτασης, αφού παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
_________________
Υπουργείο Υγείας
23 Μαρτίου 2020

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/23032020_11.pdf