Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2021

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο της αγαπητής συναδέλφου
Βεατρίκης Σαββίδου, η οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε στέλεχος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου επί σειρά ετών. Η
Βεατρίκη Σαββίδου καταλείπει ένα μοναδικό αλτρουιστικό έργο προς τα παιδιά
της Κύπρου και υπήρξε πρωτοπόρος για την Παιδιατρική στον τόπο μας.
Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους
οικείους της.
Εκ του ΔΣ της ΠΕΚ