<

Ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της Π.Ε.Κ (Privacy Notice)

 

1. Γενικά

Ένας από τους κύριους στόχους της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου είναι η χρήσιμη πληροφόρηση προς το κοινό και τα μέλη μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας https://child.org.cy/ (η «ιστοσελίδα») .

 Επιπρόσθετα, η ΠΕΚ έχει δημιουργήσει μια πύλη (Ενότητα Μελών) στην οποία πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη της, μέσω προσωπικών διαπιστευτηρίων (login details). Μέσω της Ενότητας Μελών, τα μέλη της ΠΕΚ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό σχετικό με το επιστημονικό μας πεδίο, και να καταχωρούν τα πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

 Προτεραιότητά μας είναι η συμμόρφωση με ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς. Αυτή η Ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Ειδοποίηση») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου («ΠΕΚ», “εμείς”) επεξεργάζεται τα δεδομένα (“Προσωπικά δεδομένα”) που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και τα μέλη της ΠΕΚ («επισκέπτες», «μέλη» «εσείς»). Αυτή η Ειδοποίηση αφορά αποκλειστικά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας και της πύλης των μελών της ΠΕΚ.

 Η ΠΕΚ θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»), την κυπριακή Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων 125(I)2018, σχετικές οδηγίες που εκδίδει το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Επίτροπος») και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, καθώς και την κυπριακή Νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες Ν.112(Ι)2004 («Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

 Η ΠΕΚ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων . Αυτό σημαίνει ότι η ΠΕΚ αναλαμβάνει την ευθύνη για την επεξεργασία και διαφύλαξη των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε την παρούσα Ειδοποίηση. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

2. Προσωπικά Δεδομένα

 Αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας ή/και ταυτότητας όπου εφαρμόζεται, διευθύνσεις IP και cookies μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδας (internet browser) που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική για Cookies κάνοντας click εδώ https://child.org.cy/cookie-policy-2/ 

 Αναφορικά με επισκέπτες-μέλη της ΠΕΚ που έχουν πρόσβαση στην πύλη των μελών, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά σας Δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, email, αριθμός πολιτικής ταυτότητας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.

3. Τρόπος και μέθοδος συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων και νομική βάση επεξεργασίας

 Τα στοιχεία των μελών της ΠΕΚ συλλέγονται κατά το στάδιο της εγγραφής του μέλους στην Ενότητα Μελών μέσω της ιστοσελίδας https://child.org.cy/register/ . Το μέλος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του στα απαραίτητα πεδία (*) θα κληθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του στην ΠΕΚ για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων προτού προχωρήσει στο στάδιο υποβολής της εγγραφής του.

 Ο μοναδικός σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η παροχή των υπηρεσιών μας (όπως περιγράφεται στη παρ. 1) όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

 Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στην αίτηση εγγραφής στην Ενότητα Μελών υπόκεινται σε επαλήθευση από την ΠΕΚ για σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας ως Εγγεγραμμένο Μέλος της ΠΕΚ. Η ΠΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει οποιαδήποτε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζει και να επαληθεύει την ταυτότητά σας οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της συνδρομής σας στην Ενότητα Μελών στην ιστοσελίδα της ΠΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασής σας στην Ενότητα Μελών εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι δεν είστε πλέον Μέλος της ΠΕΚ.

 Σε περίπτωση απόρριψης.

 

Πιο κάτω συνοψίζουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας της ΠΕΚ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Επικοινωνία κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα

Στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο)

Στοιχεία επικοινωνίας (email και/ή τηλέφωνο)

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Έννομο συμφέρον

Εγγραφή στο newsletter της ΠΕΚ

Στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο)

Στοιχεία επικοινωνίας (email)

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Συγκατάθεση

Εγγραφή μελών / διατήρηση μητρώου μελών στην Ενότητα Μελών της ιστοσελίδας της ΠΕΚ

Στοιχεία ταυτότητας 

Στοιχεία επικοινωνίας (cookies)

Μέλη της ΠΕΚ

Συγκατάθεση 

Cookies*

Παρακαλούμε όπως διαβάστε την πολιτική μας για Cookies

Cookies τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή του επισκέπτη της ιστοσελίδας

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Έννομο συμφέρον (απολύτως απαραίτητα cookies)

Συγκατάθεση για τα μη απολύτως απαραίτητα cookies*

 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τον αρχικό σκοπό, χωρίς τη συγκατάθεση σας.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών της Ενότητας Μελών της ΠΕΚ, η ΠΕΚ διατηρεί τα δεδομένα αυτά για όσο διάστημα το κάθε μέλος παραμένει εγγεγραμμένο, εκτός εάν ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης.

 

5. Ανταλλαγή και διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Ως γενικό κανόνα, δε θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλα πρόσωπα ή τρίτους, εκτός εάν έχουμε λάβει οδηγίες και νόμιμη εξουσιοδότηση από εσάς ή εάν απαιτείται βάσει ισχύουσας νομοθεσίας.

 Ενδέχεται, όμως, να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας ή να δίνουμε περιστασιακή πρόσβαση σε αυτά σε υπεργολάβους ή παρόχους υπηρεσιών ή   (π.χ. τεχνικούς συστημάτων/δικτύων, συμβούλους, δικηγόρους κτλ.) ή σε δημόσιους φορείς / δημόσιες αρχές στη βάση του έννομου συμφέροντος ή στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης εάν η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να το πράξουμε.

 Η ΠΕΚ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα δέσμευσης τρίτων για την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων όπου αυτό απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ. Εξασφαλίζουμε επίσης ότι τέτοιες συμφωνίες παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις που να νομιμοποιούν τυχόν διαβίβαση Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ και τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούμε πάντα τη δυνατότητα ανώνυμης κοινοποίησης/διαβίβασης δεδομένων.

 

6. Τα δικαιώματά σας

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα διαβίβασης δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφαρμόζοντας και τηρώντας πάντα τις σχετικές εξαιρέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Νομοθεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας γραπτώς την ΠΕΚ μέσω της φόρμας επικοινωνίας . Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η ΠΕΚ θα τερματίσει μερικές υπηρεσίες, για παράδειγμα δε θα είναι πλέον δυνατή η χρήση της πύλης που παρέχεται στα μέλη της ΠΕΚ. Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (commissioner@dataprotection.gov.cy).

 

7. Ασφάλεια

Ασφαλίζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη ή άλλου είδους παραβίαση. Παρά την εφαρμογή όλων των εύλογων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων από την ΠΕΚ, υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας μέσω διαδικτύου που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

 

8. Σύνδεσμοι (links)

Η ιστοσελίδα μας πιθανόν να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Η ΠΕΚ δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων τέτοιων ιστοσελίδων/εφαρμογών. Σας ενθαρρύνουμε όταν αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας να διαβάζετε τις δηλώσεις περί ιδιωτικότητας κάθε ιστοσελίδας/εφαρμογής που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε.

 

9. Αλλαγές και τροποποιήσεις

 Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Ειδοποίηση κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και θα σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

10. Επικοινωνία

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την Ειδοποίηση ή με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας εδώ.