Από Αβραάμ Ηλία παιδίατρο-παιδονεφρολόγο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΕΜΠΥΡΕΤΑ ΒΡΕΦΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-12 ΜΗΝΩΝ

Υπερηχογράφημα νεφρών και ανιούσα κυστεογραφία, 2-4 εβδομάδες μετά την αρχική εκδήλωση.

 • Εάν τα πιο πάνω είναι παθολογικά, τότε DMSA νεφρών 5-6 μήνες μετά το επεισόδιο.
 • Εάν ο πυρετός επιμένει μετά από 48 ώρες κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής τότε πρέπει να γίνεται άμεσα υπερηχογράφημα νεφρών για αποκλεισμό νεφρικού αποστήματος.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΕΜΠΥΡΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 1-4 ΕΤΩΝ

Υπερηχογράφημα νεφρών σε 2 εβδομάδες.

• Εάν το υπερηχογράφημα νεφρών είναι παθολογικό, τότε ανιούσα κυστεογραφία ή/και DMSA νεφρών.
• Όχι χημειοπροφύλαξη μετά την ουρολοίμωξη.
• Όχι επανάληψη κ/ας ούρων μετά από καλή ανταπόκριση.
• Όχι παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας του παιδιού για IV αντιβίωση.

Τρόπος λήψης κ/ας ούρων σε βρέφη όταν απαιτείται άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής:

 1. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
 2. Υπερηβική παρακέντηση ουροδόχου κύστης.

Η θετική κ/α ούρων με ουροσυλλέκτη δεν είναι αποδεκτή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ

 • Σε σταθερά παιδιά, η από του στόματος αντιμικροβιακή αγωγή είναι εξίσου αποτελεσματική με την παρεντερική.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις, η αντιβιοτική αγωγή μπορεί να τροποποιηθεί μετά το αποτέλεσμα της καλλιέργειας ούρων και του αντιβιογράμματος.

Από του στόματος αντιβιοτικά για θεραπεία κυστίτιδας:

 • Septrin (8mg/kg/day, κάθε 12 ώρες).
 • Nitrofurantoin (5-7mg/kg/day, κάθε 6 ώρες).
 • Amoxicilline (25-45mg/kg/day, κάθε 8 ώρες).
 • Amoxicilline/clavulanate (25-45mg amoxicillin/kg/day κάθε 8-12 ώρες).
 • Cephalexin (25-50mg/kg/day, κάθε 6 ώρες).
 • Cefixime (8mg/kg/day, κάθε 12 ώρες).

Από του στόματος αντιβιοτικά για θεραπεία πυελονεφρίτιδας:

 • Cefixime (8mg/kg/day, κάθε 12 ώρες).
 • Cefdinir (14mg/kg/day, κάθε 12 ώρες).
 • Amoxicilline/clavulanate (25-45mg
 • amoxicillin/kg/day κάθε 8-12 ώρες).
 • Ciprofloxacin (20-30mg/kg/day, κάθε 12 ώρες).

Παρεντερική θεραπεία Ουρολοίμωξης

Παρεντερική χορήγηση αντιβίωσης συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών.
 2. Σε ασθενείς τοξικούς ή αφυδατωμένους (ασθενείς με πυελονεφρίτιδα).
 3. Σε ασθενείς ανοσοκατασταλμένους.
 4. Στις περιπτώσεις αδυναμίας λήψης του αντιβιοτικού από το στόμα.
 5. Στις λίγες περιπτώσεις όπου η συνεργασία με την οικογένεια είναι αναξιόπιστη.

Αντιβιοτικά για θεραπεία πυελονεφρίτιδας:

 • Ampicillin (100mg/kg/day, κάθε 6 ώρες)
 • Cefotaxime (100-200mg/kg/day, κάθε 8h
 • Ceftriaxone (50-100mg /kg/day κάθε 12 ώρες)
 • Cefepime (100mg /kg/day κάθε 12 ώρες)
 • Gentamicin (7,5mg /kg/day κάθε 8 ώρες)
 • Θεραπεία Ουρολοίμωξης σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών:
 • Συνδυασμός μιας αμινογλυκοσίδης και αμπικιλλίνης ή κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ

Πυελονεφρίτιδα:

Παιδιά ηλικίας έως 2 ετών: 10-14 ημέρες.
Παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 2 ετών: 7-14 ημέρες.

Κυστίτιδα: 2-4 ημέρες.