πηγή; https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/10032020_3.pdf

Αναθεωρημένες οδηγίες προς ταξιδιώτες για το νέο κορωνοϊό με ισχύ από 10 Μαρτίου 2020

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου παρακολουθεί στενά και αδιάλειπτα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την εμφάνιση κρουσμάτων λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και προτρέπει το κοινό όπως με ψυχραιμία και νηφαλιότητα ακολουθεί όλες τις ενδεδειγμένες οδηγίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας.

Όλες οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και επικοινωνία με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης. Βασική προϋπόθεση όμως του επιτυχούς και έγκαιρου ελέγχου της διασποράς της νόσου αποτελεί η συνεργασία όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των γονέων των παιδιών μας. Η εμπειρία από την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτική και συστήνουμε την πιστή και σχολαστική τήρηση τους.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά τις πηγές έγκυρης πληροφόρησης στις οποίες θα πρέπει να αποτείνεστε.

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες προς ταξιδιώτες έχουν επικαιροποιηθεί σήμερα, και ακολουθούν σε σύνδεσμο πιο κάτω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αλλαγή η προσθήκη της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου στις χώρες κατηγορίας 2.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τις σχετικές οδηγίες:

-Επικαιροποιημένες οδηγίες προς ταξιδιώτες για τον νέο κορωνοϊό

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/10032020.pdf

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/10032020_6.pdf