Μέσα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (ΦΔΕΑ) και του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού (ΣΕΑ) στις 9 Σεπτεμβρίου και της συνεργασίας μας ως επιστημονικού φορέα με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και την Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του ΦΔΕΑ και ΣΕΑ, δημιουργήθηκε σχετική αφίσα για γυναίκες σε γόνιμη ηλικία και τηλεοπτικό σποτ. Στόχος είναι η σφαιρική και πληρέστερη ενημέρωση των γυναικών σε γόνιμη ηλικία και των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τα θέματα που αφορούν στην Υγεία της Μητέρας και κατά συνέπεια του Παιδιού και άπτονται των συγκεκριμένων διαταραχών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό τηλεοπτικό σποτ, στους ακόλουθους συνδέσμους: