Η λειτουργία των ιατρείων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, πρέπει να συνεχιστεί κανονικά λαμβάνοντας όμως τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ιατρείων, ο ΠαγκύπριοςΙατρικος Σύλλογος συστήνει τα εξής: 

1. Στα Ιατρεία θα πρέπει να εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά. Περιστατικά ρουτίνας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ψυχρά περιστατικά, θα πρέπει να αξιολογούνται και εκεί όπου κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, διαπιστώνεται ότι μπορούν ν’ αναβληθούν, να μεταφέρονται σε απώτερο χρόνο. Στόχος πάντοτε είναι η ασφάλεια της ζωής των ασθενών μας. 

2. Οι ασθενείς θα πρέπει να γίνονται δεκτοί μόνο μετά από ραντεβού.

3. Ασθενείς χωρίς ραντεβού θα πρέπει να αξιολογούνται πριν την είσοδο τους στο ιατρείο, για τη φύση του προβλήματος τους, ακολουθώντας τον αλγόριθμο διαχείρισης του ασθενούς, βάσει της επικινδυνότητας με λοίμωξη Covid-19.

4. Θα πρέπει να προβλεφθεί χρονική απόσταση ασφαλείας μεταξύ των ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής. 

5. Οι ασθενείς θα πρέπει να αναμένουν σε απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων στην αίθουσα αναμονής.

6. Επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή – και αυτό εκεί και όπου είναι αναγκαίο.

7. Ο ασθενής θα πρέπει να δηλώσει την αιτία της επίσκεψης ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

8. Για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική αξιολόγηση, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΠΙΣ και του ΥΥ για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

9. Ύποπτα περιστατικά θα πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΙΣ και του ΥΥ, για παραπομπή στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα αναφοράς. 

10. Σε ότι αφορά τις χειρουργικές ειδικότητες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, όλες οι προγραμματισμένες επεμβάσεις και εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για ανθρώπινη ζωή, βάσει διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας. 

Οι πάνω συστάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του ΠΙΣ και των μελών του, με τις οδηγίες που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυτές καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.