Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο

Ορισμός

Κιρσοκήλη ονομάζεται η διεύρυνση των σπερματικών φλεβών οι οποίες ευρίσκονται μέσα στο όσχεο. Η κιρσοκήλη είναι πιο συχνή στον αριστερό όρχι. Ανατομικά η αριστερή σπερματική φλέβα καταλήγει στην αριστερή νεφρική φλέβα και δεξιά στην κάτω κοίλη φλέβα,

Αιτιολογία

Μέσα στις σπερματικές φλέβες (όπως άλλωστε σε όλες τις φλέβες) υπάρχουν βαλβίδες που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αίματος από την περιφέρεια προς το κέντρο.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βαλβίδων αυτών, υπάρχει παλινδρόμηση του αίματος από τις μεγάλες προς τις μικρές φλέβες με αποτέλεσμα την διεύρυνση τους και την δημιουργία της κιρσοκήλης.

Συχνότητα

Η συχνότητα στα παιδιά ηλικίας 10 ετών, υπολογίζεται στο 6%, ενώ σε εφήβους στο 15%. Η κιρσοκήλη σε παιδιά κάτω των 8 ετών είναι πάρα πολύ σπάνια.

Διάγνωση

Η κιρσικήλη συνήθως δεν έχει συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία από τους γονείς ή τον παιδίατρο. Σε αρκετές περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται σε έφηβους ηλικίας 18 ετών κατά τη διάρκεια εξέτασης ρουτίνας από στρατιωτικό γιατρό όταν κατατάσσονται στον στρατό.


Κιρσοκήλη αριστερά


Η κιρσοκήλη εμφανίζεται σαν μια μαλακή μάζα χωρίς σαφή όρια πάνω από τον όρχι που δίνει διαφορετικό σχήμα και μέγεθος του οσχέου.

Τα σημεία αυτά εξαφανίζονται όταν το άτομο ξαπλώσει διότι αδειάζουν οι φλέβες και εμφανίζονται πάλι όταν ξανασηκωθεί.

Η κιρσοκήλη διακρίνεται σε μικρή , μέτρια και μεγάλη ανάλογα με το μέγεθος της. Στο 50% των περιπτώσεων το μέγεθος του σύστοιχου όρχεος είναι πιο μικρό.

Επιπλοκές της κιρσοκήλης

Λόγω των πολλαπλών διατεταμένων φλεβών αυξάνεται η θερμοκρασία του όρχεος και κατ’ επέκταση των κυττάρων που παράγουν τα σπερματοζωάρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κακή σπερματογένεση που οδηγεί σε υπογονιμότητα, ή ακόμα σε στείρωση.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι ή ετερόπλευρη κιρσοκήλη έχει επιπτώσεις και στον άλλο όρχι λόγω των μεταβολικών τοξικών προϊόντων που παράγονται και μεταφέρονται από τον πάσχοντα όρχι στον φαινομενικά υγιή μέσω της παράπλευρης φλεβικής κυκλοφορίας

Επειδή η επίδραση της κιρσοκήλης στην σπερματογένεση είναι βαθμιαία, ή έγκαιρη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία για την αποφυγή αυτής της επιπλοκής. Έχει διαπιστωθεί ότι στους ενήλικες μετά τη θεραπεία, μικρής ή μετρίας κιρσοκήλης παρατηρείται βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 85-100%, ενώ αν η κιρσοκήλη είναι μεγάλη το ποσοστό πέφτει στο 50%.

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι, εάν τα παιδιά με κιρσοκήλη δεν κάνουν θεραπεία θα παρουσιάσουν σε ποσοστό 25% στην εφηβεία μερική ατροφία του όρχεος

Λόγω των πιο πάνω, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία που έχει σαν στόχο την αποφυγή της υπογονιμότητας έχει μεγάλη σημασία.

Θεραπεία

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι χειρουργική είτε μα ανοικτή επέμβαση είτε λαπαροσκοπικά.

Με Ανοικτή επέμβαση

Αυτή αποσκοπεί στη διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος με διατομή και απολίνωση όλων των σπερματικών αγγείων (αρτηριών και φλεβών) πριν την είσοδο τους στον βουβωνικό πόρο.

Μετά την επέμβαση, η αιμάτωση του όρχεος γίνεται με παράπλευρη κυκλοφορία που δημιουργείται.

Με λαπαροσκόπηση

Η μέθοδος αυτή υπερτερεί της κλασικής επέμβασης διότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, η μετεγχειρητική ανάρρωση συντομότερη χωρίς μετεγχειρητικό πόνο και αισθητικά τα σημάδια της επέμβασης είναι ανύπαρκτα ή πολύ μικρά (γίνονται 3 τομές των 5 χιλιοστών). Η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι απλή χωρίς καθόλου επιπλοκές (τραυματισμό νεύρων) και μπορεί να συνδυαστεί μαζί με άλλη λαπαροσκοπική επέμβαση (π.χ. βουβωνοκήλη).

Εναλλακτική θεραπεία

Η μέθοδος αυτή γίνεται με τοπική αναισθησία από επεμβατικό ακτινολόγο υπό συνεχή ακτινολογικό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται καθετηριασμός μέσω μιας περιφερικής φλέβας (π.χ. του αγκώνα) και οδηγείται μέχρι τη σπερματική φλέβα. Ακολουθεί φλεβογραφία με σκιαγραφικό υλικό και έγχυση του εμβολικού υλικού (ειδικού αφρού ή κόλλας) που έχει σαν αποτέλεσμα

την θρόμβωση της φλέβας και άρα τη θεραπεία της κιρσοκήλης.

Η μέθοδος αυτή, που διεθνώς χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, υπερτερεί της χειρουργικής διότι είναι τελείως ανώδυνη, η ανάρρωση είναι πολύ πιο μικρής διάρκειας και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου μέσα σε 2-3 ώρες χωρίς ραφές, ή σημάδια.

Η εναλλακτική αυτή μέθοδος είναι και η πιο ενδεδειγμένη σε περίπτωση υποτροπής της κιρσοκήλης